تعداد کسب و کار ها روز به روز درحال افزایش است و در هر حوزه ای رقابت سخت تر میشود، کسب و کار ها به دنبال حضور در نمایشگاه ها هستند تا محصولات و خدمات خود را به بازدیدکنندگان معرفی کنند.  سازه های نمایشگاهی جایگاه ویژه ای برای کسب و کار ها دارد. مجموعه برف با تمرکز بر سازه های نمایشگاهی قصد دارد همراه کسب و کار ها باشد.

روی ما حساب کنید

چاپ استند ایکس

استند ایکس

چاپ عکس روی تخته شاسی

چاپ تخته شاسی

پاپ آپ

چاپ بنر

بنر

کانتر

رول آپ