تعداد کسب و کار ها روز به روز درحال افزایش است و در هر حوزه ای رقابت سخت تر میشود، کسب و کار ها به دنبال حضور در نمایشگاه ها هستند تا محصولات و خدمات خود را به بازدیدکنندگان معرفی کنند.  سازه های نمایشگاهی جایگاه ویژه ای برای کسب و کار ها دارد. مجموعه برف با تمرکز بر سازه های نمایشگاهی قصد دارد همراه کسب و کار ها باشد.

روی ما حساب کنید

چاپ استند ایکس

استند ایکس

چاپ عکس روی تخته شاسی

چاپ تخته شاسی

popup main

پاپ آپ

چاپ بنر

بنر

counter main

کانتر

رول آپ استند برف

رول آپ